Endring i område som er stengt for loddefiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

«Fiskeridirektoratet region Troms endrer med øyeblikkelig virkning et område på Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark for fiske etter lodde med ringnot. 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Endring av et OMRÅDE på FUGLØYBANKEN i Troms og Lopphavet i Finnmark som er stengt for FISKE ETTER LODDE MED RINGNOT

«Fiskeridirektoratet region Troms endrer med øyeblikkelig virkning et område på Fugløybanken i Troms og Lopphavet i Finnmark for fiske etter lodde med ringnot. Pelagisk trål får anledning til å drive fiske i området, men bes vise stor aktsomhet for å unngå innblanding av torsk i fangstene».

«Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med ringnot i et område på Fugløybanken, i Troms, og Lopphavet i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 

1        Nord 70 grader 21,7 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,

2        Nord 70 grader 34,6 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,

3        Nord 70 grader 39,2 minutter, øst 20 grader 05,7minutter,

4        Nord 70 grader 27,0 minutter, øst 20 grader 08,0 minutter,

5        Nord 70 grader 35,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter,

6        Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter,

7        Nord 70 grader 16,0 minutter, øst 20 grader 17,7 minutter,

          herfra videre til posisjon 1.

Artikkel

 

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

 

Svar/henv:

Rolf Harald Jensen, mob. 917 96 533

                       

Evt:

Christian Roll Valen, mob. 411 45 947

Siste nytt