Fiskets gang uke 10

Publisert: av Kenneth Garvik

Storm og uvær preger fisket både etter kolmule vest av Irland og for loddefiske i Nord Norge.

 

Kolmule:

Atter en uke i Atlanteren der storm og uvær har satt en demper på fisket. Vi fikk et beskjedent kvantum på bare 35.600 tonn, noe som er marginalt mer enn kvantum foregående uke.

 

Som ellers i vinter er hele kvantumet fisket i Internasjonal sone vest av Irland. Flåten har lagt og trålet i forskjellige områder fra N 50º videre nordover 180 n.mil til tett sør av N53º.

 

Mesteparten, 33.800 t, er solgt til mel/olje kjøpere i Norge, Danmark og Irland. Prisene for disse fangster ligger i området fra minstepris kr 1,83 til kr 1,98 som høyest. Snittet til oppmaling er på kr 1,92.

Til konsum har vi hatt to fangster med til sammen 1.850 tonn. Disse er landet til kjøpere i Killybegs til priser fra kr 2,22 - 2,40.

 

Værgudene har ikke spilt på lag med kolmulefiskerne i vinter, både båt og mannskap har fått prøvd seg med mye slingring og fiske i tøffe forhold. Totalt har kolmuleflåten fisket knappe 190.000 tonn fra Internasjonal sone så langt i år. I hele fjor tok vi 162.000 t fra denne sone. Spenningen framover er hvor lenge kolmulen er tilgjengelig i vest av 200 n.mil streken. I fjor hadde vi siste fangster tatt 26 mars.

 

 

 

Lodde:

Også i nord har lavtrykk og vind gjort det vanskelig for loddeflåten. Totalt har vi sist uke innmeldt 10.200 tonn med lodde fra Barentshavet. Av dette kvantum er hele 9.900 omsatt til konsumanvendelse og kun 300 t er solgt til oppmaling.

 

Fisket har foregått relativt langt vest fra Lopphavet i starten av uken og videre vestover til området utenfor Vannøya/ Fugløya i Nord Troms. Periodevis har fiskerne registrert gode forekomster av lodde i dette område. Lørdag stengte Fiskeridirektoratet et område for loddefiske da prøver viste for stor innblanding av torsk.

 

Som tidligere i vinter er lodden relativt liten med samfengtstørrelser i området 53-70 stk/kg. Det positive er at de fleste fangstene har hatt god overvekt av holodde, og dette gjør at fangstene blir mer attraktiv til produksjon av rognlodde. Rognmodningen varierer fra 18-22 % så kjøpere med utstyr for rognpressing har og starten rognproduksjon.

 

Prisen i auksjonene til konsum varierer fra kr 2,12 som lavest til vel kr 3,- for best betalte fangst. Snittet for hele kvantumet ligger på kr 2,41.

 

I kommende uke forventer vi at flere båter vil delta i dette fiske når værforholdene tillater det. Kystgruppen hadde utseilingsfrist til midnatt lørdag kveld og flere båter er nå på vei mot feltet. Vi forventer større etterspørsel etter lodde som kan brukes til pressing da denne sesongen på Island har vert skuffende grunnet mye dårligt vær der. Ifølge offisielle tall derfra gjenstår det fortsatt 145.000 t av Islandsk kvoe.

 

 

 

Bergen 09.03.15

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt