Fiskets gang uke 11

Publisert: av Roar Bjånesøy

40 000 tonn kolmule og vel 11 000 tonn lodde fra Barentshavet ble tatt i uken som gikk.

Kolmule


Heller ikke denne uken gikk fri noen dager med storm på kolmulefeltene og ukeresultatet ble vel 40 300 tonn. 39 500 er solgt til m/o og 800 tonn til konsum.

Fisket har foregått i Internasjonal sone, fra nord om 51 grader og 30 minutter og videre nordover. Nå søndag kvelder en del fartøy samlet nord om 55 graden.  De første fartøyene er i aktivitet i EU sonen og det meldes om brukbart fiske her. Fra fartøyene som er i Internasjonal område meldes det nå søndag om dårlige forhold og bare leting og det er fartøy på leting fra 50 graden og helt nord på Rockallryggen.

Storparten av fisken landes i Norge, i tillegg noe i Danmark, noe i Killybegs og litt på Island. Prisnivået i Norge har vært nedadgående, så også denne uke fra kr. 1,90 til kr. 1,88, Danmark og Island fra kr. 2,00 til kr. 2,04.

Som det ser ut nå virker det som at fisket i internasjonalt område er på hell. Vi for håpe at det er noen som finner nye forekomster i dette område og at vi fremdeles får gode fangster derfra.

Lodde


Ikke i loddefiske heller har vi denne uken hatt den store fart. Vel 11 000 tonn er ukekvantumet og nesten alt er tatt i område Fugløy / Lopphavet, rute 0402-03-10. Kun ett lite kvantum er tatt mellom Sørøya og Rolvsøy, rute 0413. En gjenganger er at der det er funnet lodde er det også mye torsk og områdene er blitt stengt for notfiske. Et fartøy har vært på leting østover og har vært helt på Varanger og langs russegrensen uten at de har registrert fangstbare forhold.

Lodda fra det vestlige feltet har ett samfengt snitt på 58 stk. pr. kg. og rognmodningen er nå på fra 19- til 23%.  Prisnivået varierer fra kr. 2,10 til kr. 3,19 med ett ukesnittet er på kr. 2,47.

Andre fiskeri


Av andre pelagiske fiskerier har det denne uken blitt låssatt vel 80 tonn hestmakrell. Fangstene er tatt i kommunene Fusa, Sveio, Vindafjord og Tysvær og størrelses på fangstene er fra 8 til 20 tonn.  Fisken har ett snitt på ca. 450 gram.

 

Bergen 16. mars 2015

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt