Fiskets gang uke 13

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vi er på tampen på loddefiske i Barentshavet og kolmulefiske foregår nå kun i EU-sonen

Barentshavlodde


Selv om det går mot slutten av årets loddefiske på Finnmarkskysten så ble dette årets beste uke hva kvantum angår. 18 000 tonn ble fanget, henholdsvis 15 500 av ringnot, 1 500 av trål og 1 000 av kystgruppen.

Først i uken ble det tatt en del fisk som gikk til konsum (frysing / rognpress), men nå sist i uken er det mest bare fakslodde i fangstene og som dermed går til m/o industrien.

Fisket har forgått fra Vannøya- Fugløya i Troms, en del ved Rolvsøya og nå sist i uken nord av Slettnes. Fire båter var en tur østover helt på Varanger uten å finne lodde der, men på tur tilbake ble det funnet lodde i dette Slettnesområde.

Kvantumet som ble solgt til konsum er ca. 7 100 tonn og her varierer prisene fra kr. 2,10 til kr. 3,45 med ett snitt på kr. 2,97. For råstoff til m/o betales det fra kr. 1,64 som er minstepris til kr. 1,71 og med ett snitt på kr. 1,69. Konsumfisken ble levert til norske anlegg fra Træna til Honningsvåg og ca. 4 000 til Island. M/o råstoffet er i hovedsak levert til norske anlegg fra Bodø til Egersund.

Fisket går mot slutten og tirsdag ble ringnotgruppens kvotefaktor endret fra 1,19 til 1,26. Onsdag ble kystgruppens maksimalkvote økt fra 300 til 600 tonn.

Palmesøændag ved midnatt viser kvoteoversikten en rest for ringnotgruppen 3 500 tonn og kystgruppen 1 500 tonn. Trålgruppen har tatt sin kvote.


Kolmule


36 000 tonn kolmule ble meldt inn denne uken, derav 2 400 fra en Færøysk båt. Av dette kvantumet er bare 4 500 tonn tatt i internasjonalt område, 31 000 fra EU sonen og vel 500 tonn fra Norsk sone. (En båt har vært i Kanten og fisket)

Av totalkvantumet er to fangster på til sammen nesten 1 400 tonn solgt til konsum i Killybegs. Resten av fisken er solgt til m/o fabrikker i Norge og Danmark. Denne uke har de norske båtene fisket ved Porcupine bank, den Færøyske båten meldte inn fra rute 43-62 som ligger nord av St. Kilda. Ett par norske båter har gått over området ved St. Kilda, og det er registrert fisk, men ikke av fangstbare forhold og båtene leter seg lengre vestover.

Nå ved inngangen til påskeuken er det lite båter på kolmulefeltene, dette vil nok endre seg utover uken.

Prisnivået denne uke er på konsum fra kr. 2,02 til kr. 2,20, til m/o fra kr. 1,87 til kr. 2,02. Totalt ukesnitt begge anvendelser er kr. 1,96.

Andre fiskeslag

På kysten er det også denne uke fisket noe hestmakrell. Tre lås på til sammen 30 tonn er satt og det er Skude Fryseri som er mottaker. Det er i kommunene Lindås og Tysvær at fisket har foregått.

Ut over dette er det kun tatt noen tonn av forskjellige fiskeslag som bifangst i kolmulefiske på Kanten.

 

Bergen 30. mars 2015

 

Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt