Fiskets gang uke 9

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det ble en halvering av kolmulefisket fra forrige uke, noe det dårlige været som har vært denne uken må ta skylden for. Det er mer fart i loddefisket i nord mens NVG-sildefisket trolig er over for denne gang

Kolmule


Vel 33 600 tonn kolmule ble totalkvantumet denne uke. Og den store reduksjon i forhold til forrige ukes 60 000 tonn er nok en følge av svært dårlige værforhold flere perioder denne uke. Fisket har foregått i internasjonal sone i ruter som ligger fra 49 grader, 30 min. nord og nordover opp mot 52 graden.

Nå sist i uken var flåten i arbeid på det sørligste område. Av det innmeldte kvantum er 31 500 tonn innmeldt til M/O mens vel 2 000 tonn er solgt til konsum i Killybegs. Mottakere av M/O råstoffet er fabrikkene i Norge, Danmark og Killybegs. Prisnivået på kolmulen til M/O er på kr. 1,94 pr. kg. i Norge og Killybegs, mens fabrikkene i Danmark har betalt kr. 2,02 pr.kg.

Til konsum er det som nevnt solgt vel 2 000 tonn. Snittstørrelsen varierer fra 110 gram til 140 gram og er betalt med fra kr. 2,10 til kr. 2,40 pr. kg.


Barentshavlodde


8 555 tonn er ukens innmeldte kvantum av Barentshavlodde. Først i uken foregikk fiske nord av Nordkinn, rute 0317. Onsdag ble det funnet lodde på Lopphavet sørvest av Sørøya og flåten forflyttet seg til dette feltet. Det er i hovedsak ringnotbåter som har startet fiske og denne uke har 15 fra denne gruppen og to trålere deltatt. Totalt har 18 ringnotbåter, to trålere og en kystbåt startet fiske.

Lodda som er kommet til kysten så langt i vinter er av en små størrelse, samfengt snitt varierer fra 55 til 63 stk. pr. kg. og antall holodder pr. kg. er fra 64 til 70 stk. Nå sist i uken er rognprosenten kommet opp i 20 %. Disse prøvene er båtene sine prøver, tatt på feltet.  Selv om at det er meldt om at det er en god del lodde å se i området Lopphavet og lengre vestover så er det allikevel ikke den store mengden som er kommet til kysten så langt i vinter.

Med 20 % på rognmodningen på det som fiskes nå og fire uker igjen til påske så tror vi på at det fremdeles kan komme nye «innsig». Fredag kom meldingen om siste utseilingsdato for kystflåten som i år er satt til 7. mars kl. 2400. Vi forventer dermed en hektisk kommende uke.


NVG-sild


Denne uke er det bare fanget 575 tonn nvg-sild. Det er fra området ut av Hustadvika, rute 0719, og ut av Bremangerlandet, rute 2804, de fire fangstene er tatt. Fra kjøperne i dette området har vi fått melding om at de nå har stoppet kjøp av nvg-sild for i vinter. Også fra kjøper i Rogaland har vi fått signaler om at de ikke blir å produsere mer nvg-sild i vinter og dermed ansees vintersesongen som avsluttet selv om det nå skulle komme noen sporadiske fangster til.

Bergen 1. mars 2015

 

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt