Godt samarbeid med russerne

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Norges Fiskarlag har en svært god dialog med våre fiskerikolleger i Murmansk og det er gledelig at vi er enige om å fortsette samarbeidet mellom våre respektive organisasjoner. I går signerte Kjell Ingebrigsten samarbeidsavtale for neste år mellom fiskeriorganisasjonene i de to landene. 

Dette skriver Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

Norges Fiskarlag deltar 17.-19. mars på fiskerimessen «Hav. Ressurser. Teknologier - 2015» i Murmansk og avtalen skal signeres under en internasjonale konferanse i forkant av den offisielle messeåpningen i ettermiddag.

Kjell Ingebrigtsen skal også holde foredrag under konferansen «Fiskeri i Arktis - moderne utfordringer, internasjonal praksis og muligheter».

-Jeg skal holde et innlegg om den aktuelle tilstanden i norsk-russisk fiskerisamarbeid og kommer da til å trekke fram den store betydningen vi i Fiskarlaget mener det har hatt, også overordnet politisk, at vi nå har en så god dialog mellom norske og russiske fiskeriorganisasjoner. Det er i forlengelsen av mitt foredrag at det er satt av tid til å signere samarbeidsavtalen for det neste året, forteller Ingebrigtsen.

Etter avtalesigneringen skal Ingebrigtsen sammen med generalsekretær Jan Skjærvø og prosjektmedarbeider Torleif Paasche delta under den offisielle åpningen av fiskerimessen i Murmansk. I kveld deltar de tre også i et seminar i regi av Norsk-russisk handelskammer.

Onsdag deltar Fiskarlaget med to foredrag på en rundebordskonferanse under messa med temaet «Havet er vår felles åker».

Leder Kjell Ingebrigtsen skal foredra om samspillet mellom fiskere, forskere og myndigheter i Norge, mens generalsekretær Jan Skjærvø skal orientere om «Sosiale ordninger og avtaleverket som regulerer arbeidssituasjonen for den enkelte fisker».

Siste nytt