Ingen vanntrekk ved landing av tobis

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om 2% vanntrekk også på landing av tobis til mel- og olje anvendelse i tråd med at EU regelverk tillater dette. Men da danske myndigheter ikke etterkommer kravet, vil heller ikke departementet endre sitt regelverk nå.

Utdrag fra svarbrev fra Departementet.

 

Vi viser til brev av 8. oktober 2014 om vanntrekk av tobis ved landinger til mel- og oljeanvendelse. I brevet vises det til at EU-kommisjonen har tillatt 2% vanntrekk også på tobis. Sildelaget ber derfor om at Norge tillater vanntrekk på 2% på tobis.  

 

EU-kommisjonen bekreftet i brev til dansk næring at regelverket i EU åpner for å tillate dette.

Det viser seg imidlertid at danske myndigheter ikke har etterkommet et slikt krav og det er således ikke tillatt med 2% vanntrekk på tobis i Danmark.

 

Nærings- og fiskeridepartementet ser på denne bakgrunn ikke grunn til å endre vårt regelverk. 


Se hele svaret her: 

Siste nytt