Inger-Marie Sperre ny FHL-leder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Inger-Marie Sperre fra Ålesund blir dermed FHLs fremste tilligsvalgte. Hun overtar etter Gunnar Domstein som har vært styreleder siden 2011.

Dette skriver FHL på sine hjemmesider.

Sperre er jurist av utdanning og er til daglig administerende direktør i sjømatbedriften Brødrene Sperre AS i Møre og Romsdal.

- FHL er sjømatnæringas viktigste organisasjon, og jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med det nye styret. Det er en rekke store og viktige saker som vi må arbeide med framover - både for industrisektoren, havbruk og de øvrige sjømatsektorene som er organisert i FHL, sier Inger-Marie Sperre.

Det var under generalforsamlingen i Bodø i dag at det nye styret for FHL ble valgt. Valgene var enstemmig.

 

Det nye styret får slik sammensetning:

 • Inger-Marie Sperre, leder (Brødrene Sperre AS)
 • Geir Molvik, 1. nestleder (Cermaq AS)
 • Fredd Wilsgård, 2. nestleder (Løksfjord AS)
 • Arne E. Karlsen (Nergård AS)
 • Vibecke Bondø (SalmoNor AS),
 • Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS)
 • Arne Møgster (Pelagia AS)
 • Jan-Sverre Røsstad (Biomar AS)
 • Tore Remman (Nutrimar AS)
 • Inge Berg (Nordlaks Oppdrett AS)

Personlige varamedlemmer:

 • Arne Røst (West-Norway AS)
 • Line Ellingsen (Ellingsen Seafood AS)
 • Espen Hanson (Nordic Group AS)
 • Per Gunnar Hansen (Norway Seafoods AS)
 • Odd Strøm (Nova Sea AS)
 • Alex Vassbotten (Steinvik Fiskefarm AS)
 • Hans Peter Koppernæs (Vedde AS)
 • Erlend Sødal (Skretting ASA)
 • Siv Østervold (Hordafôr AS)
 • Rita Karlsen (Br. Karlsen AS)Siste nytt