Landingsforskriften - håndhevelse og dispensasjoner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Landingsforskriften åpner for å kunne gi en generell utsatt iverksettelse for enkelte vilkår i forskriften. Forskriften åpner også for å kunne gi dispensasjon fra enkelte bestemmelser ved søknad.

Fiskeridirektoratet vil håndheve landingsforskriften etter dens ordlyd, så fremt det ikke er gitt en generell utsatt iverksettelse, eller gitt vedtak om tidsbegrenset dispensasjon.

Det er den enkelte mottakers ansvar å finne løsninger slik at kravene i landingsforskriften blir fulgt.

Veiledning

Fiskeridirektoratet sendte 3. desember 2014 ut en veiledning til aktører i fiskerinæringen som beskriver nærmere hvordan kravene til vekter, adskillelse, merking og lagring av fisk skal forstås.

Dersom kravene ikke kan overholdes må det søkes om dispensasjon i en overgangsperiode fra de bestemmelsene, pliktene og kravene det gjelder, inntil tilpasningene som trengs er på plass.

En slik overgangsperiode skal gi næringsaktøren det gjelder, og som har et reelt behov for det, anledning til å kunne innrette seg etter forskriften.

Landingsforskriften åpner for å kunne gi en generell utsatt iverksettelse for enkelte vilkår i forskriften.

Forskriften åpner også for å kunne gi dispensasjon fra enkelte bestemmelser ved søknad. Det skal ved behandlingen av disse søknadene foretas en konkret vurdering av hvert tilfelle.

Strengt nødvendig

Det vil kun gis dispensasjon så langt det er strengt nødvendig. 

les hele saken hos Fiskeridirektoratet her: 

Siste nytt