Leie av 10 fartøy til Kystreferanseflåten – tokt 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å utvide Kystreferanseflåten ved å leie 10 fartøy, Det inngås kontrakt for en periode på 3,5 år fra og med 01.06.2015 til og med 31.10.2018.

Leie av 10 fartøy til Kystreferanseflåten - tokt 2015 801


Havforskningsinstituttet ønsker å utvide Kystreferanseflåten ved å leie 10 fartøy, hvorav:

  • 8 kystfartøy med hovedvekt på garn-/linefiske
  • 1 snurrevadfartøy hjemmehørende i statistisk område 08
  • 1 reketråler hjemmehørende i statistisk område 09

Mannskapet om bord i fartøyene skal foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og utkast, gjennom hele året. Dette skal gjøres i henhold til bestemte prosedyrer. Det inngås kontrakt for en periode på 3,5 år fra og med 01.06.2015 til og med 31.10.2018. Det blir mulighet til forlengelse i ytterligere 2 år til 31.10.2020 for fem av fartøyene.

Publisert: 17.03.2015

Anbudet er kunngjort i Doffin, hvor man finner kunngjøringen - referanse 2015- 407607. Bruk "Søk kunngjøring", sett inn IMR i søkefeltet, og i feltet "Sorter på" settes Kunngjøringsdato, og man får frem våre nåværende kunngjøringer. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig i "Vis dokumenter".


Tilbudsfrist: 24.04.2015 kl 14.30 (oss i hende)

Siste nytt