Lodde dro opp Island i Februar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Islandske fartøy fisket nesten 180 000 tonn lodde i februar 2015 mot bare 56 000 i februar 2014.  

Dette skriver statice.is:

 

For de andre pelagiske artene så ble det fisket 2 709 tonn med kolmule som er nesten en dobling fra fjorårets februar måned. Det har ikke vært fisket sild eller makrell. 

Siste nytt