Loddemottak i påsken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Begrenset mottak for lodde i påskenMottakskapasiteten på de norske sildoljefabrikkene vil være redusert fra nå og til over påske.

 

Det er fabrikken i Bodø som kun skal ha ett begrenset kvantum før de tar påskeferie og fabrikken på Vedde som alt har kjøpt det kvantumet som de skal produsere før påskehelga. Fabrikkene lengre sør vil ha beredskap og forhåpentligvis ta unna den fisken som kommer.

 

Også konsumindustrien har signalisert at de har stoppet sine mottak av lodde for denne sesongen. Eneste mulighet her vil være dersom det skulle dukke opp nye innsig med lodde av  bedre størrelse enn det som har vært tidligere i vinter, men denne muligheten er vel svært lite  sannsynlig.

Siste nytt