Makrelløkning i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Med bakgrunn i gjennomgått kvoteregnskap for 2014 har Fiskeridirektøren økt kvotefaktorene og kvoteenhetene i fisket etter makrell i 2015

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

økning i kvotefaktorer og kvoteenheter I FISKET ETTER MAKRELL I 2015      

 

På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2014 økes kvotefaktorene/ /kvoteenhetene i fisket etter makrell for 2015.

 

Kvotefaktorene for havfiskeflåten økes til:

-          fartøy med ringnottillatelse: 4,05

-          små ringnotfartøy (SUK): 3,78

-          trålfartøy: 0,83

 

For fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 58,240 tonn. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote økes til 32,356 tonn.

For fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter, økes kvoteenheten for beregning av fartøykvoten til 27,482 tonn.

For fartøy med adgang til å delta i fisket med garn- og snøre økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 46,946 tonn. Kvoteenheten for beregning av garantert kvote økes til 36,112 tonn.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Ida K. O. Flaageng 98088595

 

Siste nytt