Mye å gå på innen sikkerhet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at mange av påleggene fra tilsyn kan relateres til mangler ved sikkerhetsstyringen, og hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring eller dokumentkontroll

Dette skriver Fiskarlaget på sine hjemmesider:

Direktoratet har gjennom den risikobaserte tilnærmingen spisset tilsynet med faktorer som har sammenheng med ulykkene i fiskeflåten. Den positive utviklingen i antall ulykker og resultater fra tilsyn med fiskefartøy indikerer at flere fiskere nå tar sikkerhet på alvor og at vi er på riktig vei. Likevel er det fortsatt en god del å jobbe med. Dette sier seniorrådgiver Hilde Stange i seksjon for Risikostyring og HMS i Sjøfartsdirektoratet til Fiskarlagets medlemsblad Mea.

Stange sier Sjøfartsdirektoratet har hatt en vedvarende god dialog og samarbeid med næringen, og har jobbet målrettet for å fremme en positiv utvikling i sikkerhetsnivået i fiskeflåten.

- Mange av påleggene fra tilsynet kan relateres til mangler ved sikkerhetsstyringen, og hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring eller dokumentkontroll, påpeker hun.

Norges Fiskarlag har bedt om en oversikt over utviklingen på dette området, og kort oppsummert viser oversikten fra Sjøfartsdirektoratet at de ved tilsyn finner flest mangler innen redningsredskaper, brann og sertifikater.

- Vi ser at hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring, noe som videre kan relateres til at man har manglende sikkerhetsstyringssystem om bord i henhold til de kravene sikkerhetsloven stiller. Det samme gjelder mangler i oppfølging av sertifikatene, som indikerer svak dokumentkontroll, noe et sikkerhetsstyringssystem skal håndtere dersom det er implementert, sier Stange.

Les hele saken her: 

 

Siste nytt