Opphever maksimalkvote for kyst i loddefisket

Publisert: av Roar Bjånesøy

Maksimalkvoten for fartøy som deltar i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet oppheves med virkning fra og med idag, tirsdag 31. mars 2015. Ingen fartøy kan starte ny tur uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

Opphevelse av maksimalkvoter i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015

Maksimalkvoten for fartøy som er deltar i kystgruppen oppheves med virkning fra og med i dag, 31. mars 2015.

Ingen fartøy kan starte ny tur uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv:

Rune Mjørlund 95259448

Siste nytt