Refusjon av innbetalt produktavgift

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet informerer om produktsavgiftsforskriften som gjelder utenlandske statsborgere som mannskap på norskregistrerte fartøyer.

Refusjon av innbetalt produktavgift


Nærings- og fiskeridepartementet viser til produktavgiftsforskriften § 5, som lyder


§ 5.Utenlandske statsborgere som mannskap på norskregistrerte fartøyer Det skal innbetales full produktavgift for all fangst, selv om fartøyet er helt eller delvis bemannet med utenlandsk mannskap. For mannskap fra land som Norge ikke har inngått sosialkonvensjon med, vil imidlertid innbetalt avgift bli refundert etter søknad. En slik søknad sendes Fiskeridirektoratet/Subsidiekontrollen, som behandler søknaden etter nærmere retningslinjer.


Departementet ønsker med dette brev å presisere at det generelle foreldelseslovverket gjelder for utbetaling av refusjon etter § 5, og vi anmoder salgslagene om å informere næringsaktørene om dette.

les hele brevet her: 

Siste nytt