Sjarmør utvalgt til størjefiske i 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015.

Dette skriver Fiskeridirektoratet

Søkerfartøyene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder utstyr og utrustning, og Fiskeridirektoratet vurderer derfor at de har samme mulighet til å ivareta kvaliteten på størjefangsten på en god måte. Det er derfor lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje.

Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.

Prioritert liste

Fiskeridirektoratet har valgt å sette opp en prioritert liste med fem kandidater til forsøksfisket etter makrellstørje i 2015. Skulle nummer 1 på listen takke nei, vil tilbudet gå til nummer 2, og så videre.


De fem fartøyene er:

1. «Sjarmør», SF-17-SU
2. «Norderveg» H-182-AV
3. «Nordervon» H-181-AV
4. «Kamøyfisk» H-180-AV
5. «Kremmervik» H-15-AV

Vedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet i henhold til bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket ikke er endelig før en eventuell klagerunde vedrørende tildeling av tillatelse er sluttført.

Siste nytt