Søker ny IT-leder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag søker en IT-leder som kan ta et totalansvar for selskapets IT-løsninger. Vi søker forretningsorienterte kandidater med erfaring fra strategisk arbeid og ledelse av utviklings- og forbedringsprosesser innen IT

Norges Sildesalgslag har en liten IT-organisasjon med 5 årsverk med et stort tjenestespekter og ansvar. I tillegg til egne ressurser brukes det innleide konsulenter og tjenesteleverandører til støtte i utvikling og drift.

Sentralt i våre tjenester står vår elektroniske auksjons- og handelsløsning, Microsoft Dynamics NAV ERP system, ombordsystem og kommunikasjonsløsning for fiskefartøy, samt web- og apptjenester for ulike aktører inn mot sektoren. 24/7 service medfører særlige krav til driftsstabilitet. Vår IT-enhet er også en tjenesteleverandør av handelsløsning til andre fiskesalgslag og fangstsertifikater for norsk fiskeeksport.

Les hele søknaden på finn.no her: 

 

Norges Sildesalgslag SA er fiskernes salgsorganisasjon for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk til nasjonale og internasjonale kunder. Omsetning i 2014 var ca 6,5 milliarder norske kroner. Omsetningen skjer i hovedsak gjennom en elektronisk auksjon som er verdens største i sitt slag.
Kontoret er lokalisert i Bergen. Antall ansatte er 42 på hel- og deltid. Sildesalgslaget er inne i en interessant utvikling både nasjonalt og internasjonalt, og er opptatt av å tilpasse politikk og strategi til fremtidens utfordringer.

Siste nytt