Stenging av område i loddefiske

Publisert: av Kenneth Garvik

Fiskeridirektoratets Overvåkningstjeneste har i dag lørdag 7. mars sendt ut melding om stenging av område i loddefiske.

STENGING AV ET OMRÅDE på FUGLØYBANKEN i troms FOR FISKE ETTER LODDE MED NOT OG TRÅL

 

Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag, 07.mars 2015:

 

«Fiskeridirektoratet region Troms stenger med øyeblikkelig virkning et område på Fugløybanken i Troms for fiske etter lodde med not og trål».

 

«Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med not og trål i et område på Fugløybanken i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner

 

1. Nord 70 grader 39,3   minutter.  Øst 020 grader 05,8 minutter.

2. Nord 70 grader 19,1   minutter.  Øst 020 grader 09,5 minutter.

3. Nord 70 grader 21,7    minutter.  Øst 019 grader 30,0 minutter.  

4. Nord 70 grader 34,6   minutter.  Øst 019 grader 30,0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.»

 

 

 

Med hilsen

 

 

Trond Bakken
Overvåkningstjenesten for fiskefelt.

Siste nytt