Tar avstand fra sosial dumping

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Fiskarlag viser til oppslag i NRK om antagelser knyttet til sosial dumping på norske fiskefartøy. Organisasjonen tar sterk avstand fra alle former for sosial dumping der utenlandsk arbeidskraft betales lavere enn norske kolleger eller for øvrig har dårligere arbeidsforhold.

Dette skriver Fiskarlaget på sine hjemmesider.

-Det er ikke er fastsatt noen generell minstelønnsbestemmelse i norske fiskerier. Det som er fastslått, er at fartøy og mannskap som er underlagt tariffavtalen til Norges Fiskarlag skal ansettes på like vilkår og dette gjelder også utenlandsk mannskap, understreker leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag forutsetter videre at alle våre medlemmer forholder seg til de lover og regler som gjelder for fiskerinæringen. Dette betyr at rederne må forholde seg til deltakerloven som setter begrensninger på andelen utenlandsk mannskap på en fiskebåt. 

Deltakerlovens vilkår er at minst halve mannskapet må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kommune.

Siste nytt