Trålen på video

Publisert: av Roar Bjånesøy

Mange trålrelaterte innovasjoner skal testes når senter for miljøvennlig fangst, CRISP, skal på tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars" fra 1. til 10. mar. En av innovasjonene i CRISP er et kamerasystem som overfører live video fra trål via en kabel til fiskefartøy.

Dette skriver Havforskningen og CRISP.

Går alt etter planen på toktet, blir det også direktesending på internett fra tråling på Barentshavets bunn.

CRISP er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) med Havforskingsinstituttet som vertskap. Årlig gjennomfører senteret minst ett forskningstokt med "G.O. Sars".

- Dette fartøyet er en utmerket plattform til å funksjonsteste ny teknologi som utvikles av partnerne i senteret. Samtidig er det en flott arena for at forskerne og industriutviklere kan jobbe sammen for å oppnå ønskede resultater, sier leder av senteret, John Willy Valdemarsen.

En av innovasjonene i CRISP er et kamerasystem som overfører live video fra trål via en kabel til fiskefartøy. Mannskap og forskere om bord kan da følge med hvordan trålen fungerer, om den fanger fisk og ikke minst hvordan fisken oppfører seg når den fanges. Dette "øyet" under vann har lenge vært en våt drøm for fiskeren og forskeren som nå er bedre i stand til å justere både trålutforming og teknikk, slik at fisket blir effektivt og skånsomt.

På det forestående CRISP toktet vil vi også streame bildene direkte fra trålen på internett, slik at alle med tilgang til en PC eller nettbrett kan følge med på det som skjer nede i trålen bak forskningsfartøyet. Overføringene vil også omfatte filming fra ulike deler av trålen fra en styrbar farkost som taues parallelt med trålen, sier Valdemarsen.


Forbedre fangstbegrensning


Av oppgavene som CRISP forskerne vil forsøke å løse på dette toktet er blant annet å komme fram til en effektiv og funksjonell innretning som kan begrense fangstmengden i et trålhal. Situasjonen i Barentshavet de siste åra har vært at enkelte trålfangster har blitt så store at det har vært uforsvarlig av hensyn til fiskekvalitet og ombordtaking. Mange norske trålere benytter allerede i dag et fangstbegrensningssystem utviklet av CRISP senteret. 

Les mer og se bilder her: 

Siste nytt