Vanntrekk på pelagiske fangster - elektronisk sluttseddel

Publisert: av Line Dale Nilsson

Elektronisk sluttseddel på kjøpers ekstranettside er nå lagt til rette for automatisk fradrag av 2 % vanntrekk for alle anvendelser.

 

 

Elektronisk sluttseddel på kjøpers ekstranettside er nå lagt til rette for automatisk fradrag av 2 % vanntrekk for alle anvendelser.  Bruttovekt (vektavlesing) regnes automatisk om til nettovekt (nøyaktig kvantum) ved utfylling av sluttseddel. Både brutto- og nettovekt må være fylt ut.

 

Nøyaktig kvantum skal i henhold til «Forskrift om vanntrekk på pelagiske fangster» være vektavlesing fratrukket vanntrekk på 2 %. 

 

Dette gjelder ved all landing av pelagisk fanget råstoff, med unntak av tobis.

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-05-06-607?q=sluttseddel

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-04-15-627?q=vanntrekk

 

Siste nytt