Viktige steg i SARiNOR prosjektet

Publisert: av Roar Bjånesøy

SARiNOR skal gi økt og forbedret kvalitet på søk- og redning i nord og store avstander og kaldt klima setter store krav til dette arbeidet.

 

 

Dette skriver fiskarlaget.no.

Arbeidspakke 4 og 5 av i alt 7 lyses nå ut. Målet med «Redning» og «Overlevelse i kaldklima» er å få mer kunnskap - og ett fokusområde er hva og på hvilken måte arbeid som skjer etter at havaristed/personer er lokalisert skal og bør gjøres.

I utlysningen av arbeidet er det påpekt at målet må være å gi svar på blant annet dette:

  • Identifisere og utrede måter å forbedre infrastrukturen ved redningsarbeidet på
  • Foreslå tiltak for å effektivisere og forbedre akuttmedisinsk behandling
  • Tiltak som kan redusere og/eller unngå hypotermi og andre kulderelaterte lidelser/skader
  • Drøfte muligheter for telemedisinsk oppfølging av skadede

Frist for innlevering av tilbud på arbeidspakke 4-5 er 17. april 2015.


SARiNOR gjennomføres med deltakelse fra Norges Fiskarlag, i prosjektets arbeidsutvalg og styringsgruppe. Prosjektet ble på oppfordring fra Norges Fiskarlag delfinansiert av Forskningsfondet FHF med to millioner kroner. Prosjektet har en total ramme på 20 millioner kroner.

Saksansvarlig i Norges Fiskarlag er fagsjef Joakim Martinsen. Han er opptatt av at arbeidet skal føre til konkrete forbedringer innen søk og redning  i nordområdene.  Store avstander og kaldt klima setter store krav til dette arbeidet.

-Vi må ha det beste utstyret, og folk med toppkompetanse for å trygge de som har arbeidsplassen sin i nord, sier han.

- Vi har i dag en dyktig redningsledelse, og vi får fremover implementert nye søk- og redningskapasiteter. Det gjelder særlig nye redningshelikopter, nye kystvakthelikopter, og etter hvert en fornyet kystvaktflåte (Nordkappklasse). Dette er positivt. Vi må også sikre at kapasitetene som oljenæringen har med seg nordover kan utnyttes til felles beste. Fiskarlaget rolle i SARiNOR-prosjektet er å sikre at fiskeflåtens behov blir ivaretatt, understreker Martinsen.

Han oppfordrer samtidig alle deler av fiskerinæringen til å være fremoverlent hvis eller når man blir kontaktet med spørsmål eller ønske om informasjon eller innspill knyttet til egne erfaringer.

-Vår næring har mye å bidra med inn i prosjektet og jeg både håper og tror at våre folk ser nytteverdi og potensial i å dele erfaringer inn i en slik setting som SARiNOR representerer.

Se mer informasjon om SARiNOR og de enkelte arbeidspakkene.

 

Siste nytt