1-2-3

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte en tredelt oppskrift for å lykkes med å få mer fisk på verdens matfat da hun talte på en FN-konferanse i Spania.

FN estimerer at det vil være en befolkning på 9,7 milliarder mennesker i 2050, som uten tvil vil bety et stort behov for økt matproduksjon. Under 5 prosent av verdens matproduksjon kommer i dag fra havet.

- Første del av løsningen er bedre fiskeriforvaltning, blant annet kampen mot fiskerikriminalitet. Ulovlig fiske er ikke bare en trussel mot bærekraft og miljø, men også basis for annen grov kriminalitet som skattekriminalitet, menneskehandel og korrupsjon, sa Aspaker.

- Det andre er at verden må drive mer fiskeoppdrett. Skal matproduksjonen fra havet økes må den uten tvil måtte inkludere oppdrett. Særlig viktig er det at utviklingsland utnytter mulighetene som ligger i oppdrett, sa fiskeriministeren.


- Den tredje delen av løsningen er å sløse mindre med maten. Globalt sløses det med nærmere en tredjedel. Vi har i Norge allerede startet arbeidet med å redusere denne sløsingen med verdifull mat, og vil nå fremme forslag i FN for å få igangsatt arbeidet med globale retningslinjer. Utkast av fisk er en del av denne utfordringen, sa Aspaker.

Om lag 8 prosent av alle fangster blir kastet på havet igjen, og skjer hovedsakelig i industrialiserte land. Norge innførte forbud mot utkast i 1987.Siste nytt