CRISP får ny leder

Publisert: av Roar Bjånesøy

Aud Vold overtar styringen i Crisp som er Havforskningsinstituttets Senter for miljøvennlig fangst.

Avtroppende John Willy Valdemarsen har 40 år bak seg som forsker og leder innenfor fagfeltet fangstteknologi nasjonalt og internasjonalt.

Havforskningsinstituttets Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, fikk status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Norges forskningsråd i 2011. I SFI-ordningen er det de deltakende bedriftspartnere som utgjør flertallet i styret og som har styreformannen. Inkludert i statusen er en årlig bevilgning på 10 millioner kroner fra Forskningsrådet i tillegg til partnernes egeninnsats i åtte år.

Lederskapet for CRISP har vært en særdeles givende men også krevende avslutning på yrkeskarrieren.  Jeg er spesielt fornøyd med det gode samarbeidet som har vært mellom industribedriftene og forskerne som deltar i CRISP, sier Valdemarsen.

 
Han er også glad for det tverrfaglige samarbeidet som er gjenskapt mellom Nofima og Havforskningsinstituttets fangstseksjon, som fra 1974 til 1990 var sentrale aktører i Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FTFI). I likhet med CRISP dekket FTFI også hele den teknologiske verdikjeden fra bunn til munn. 
 
- Å ta over lederfunksjonen i CRISP etter John Willy Valdemarsen, som er en bauta innenfor redskapsteknologisk forskning, blir ikke bare enkelt. CRISP står overfor mange utfordrende oppgaver framover. Men heldigvis skal jeg ikke drive CRISP alene, sier Aud Vold.

Les hele saken her: 


Siste nytt