Endring i krav sikrer flere kadettplass

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjøfartsdirektoratet åpner for at studenter på maritime fag nå kan gjennomføre store deler av praktisk opplæring/kadettplass i fartsområde 1 og 2.

Bakgrunnen for at en nå endrer på kravene til fartsområde er den utfordringen som en ser med kadettplasser i deler av den maritime næring.

-Sjøfartsdirektoratet er kjent med at mange studenter på maritime fag har utfordringer med å få kadettplass, og dermed ikke har mulighet til å få fullført den praktiske delen av opplæringen. Medbakgrunn i dette har vi sett det som nødvendig å endre på kravene, da med visse vilkår som må oppfylles, sier Yngve F. Bergesen som er underdirektør i avdeling for utdanning, sertifisering og bemanning i Sjøfartsdirektoratet.

For at store deler av den praktiske opplæringen/kadettiden skal kunne gjennomføres i fartsområde 1 og 2, må en rekke vilkår oppfylles. Blant annet må minimum en sjettedel av opplæringstiden gjennomføres i fartsområde 3 - noe som i regelverket omtales som «sjøgående». Dokumentasjon av opplæringsprogrammet skal skje via løsningen Webcadet, som administreres av opplæringskontorene. Mer om kravene finner en i rundskrivet som åpner opp for fartsområde 1 og 2.

-Vi tror dette vil være et viktig bidrag til å sikre at ungdom/voksne som er i ferd med å ta en maritim utdannelse faktisk får fullført denne, sier Bergesen. Han gir også ros til sjømannsorganisasjonene, opplæringskontorene og næringen for samarbeidet i denne saken.

Hele rundskrivet kan du lese her:


https://www.sjofartsdir.no/regelverk/rundskriv/opplaringsstillinger-i-fartsomrade-1-og-2/

Siste nytt