Evaluering av fiske etter leppefisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Reguleringen av fisket etter leppefisk i 2015 skal evalueres og direktoratet inviterer forskere, fiskere, kjøpere og redskapsutviklere til møte 2. og 3. desember på Gardermoen.

Reguleringen av fisket etter leppefisk i 2015 skal evalueres, og vi ønsker innspill på hvordan årets reguleringer har fungert. Derfor inviteres forskere, fiskere, kjøpere og redskapsutviklere til møte 2. og 3. desember på Gardermoen.

Fiskeridirektoratet har mottatt mange tilbakemeldinger fra næringen på de reguleringstiltakene som ble innført i 2015, og vi synes derfor det er viktig og riktig å arrangere et møte der vi sammen evaluerer årets reguleringsopplegg.

Havforskningsinstituttet har gjennom hele sesongen innhentet kunnskap som skal være med å danne bakgrunn for evalueringen. De har blant annet gjennomført forsøksfiske i Flødevigen, Austevoll og Flatanger.

Invitasjoner, påmeldingsskjema og agenda for møtet blir sendt ut og gjort tilgjengelig på fiskeridir.no så snart vi har det klart.

Siste nytt