Fiskets gang uke 40

Publisert: av Kenneth Garvik

Rekordmengder med makrell i Norskehavet.

Makrell:

Selv med dager der flåten ble hemmet av kuling fikk vi et ukeskvantum på hele 49.000 tonn. Hoveddelen av dette kvantum er tatt på tre dager med 13.000 t på mandag, 11.000 t på onsdag og hele 15.400 t på søndag. Dette er for øvrig årets beste makrelldag, og 47 båter har bidratt til dette rekordkvantum.

 

Det gode makrellfiske står i sterk kontrast til rådet fra forskerne om reduserte kvoteanbefalinger for neste år. Fra makrellfeltet meldes det om eventyrlige mengder og den største utfordringen er å finne passelige «flekker» å sette noten på. Enkelte båter har gått hele dagen uten å kaste grunnet dette.

 

Fisket har foregått i samme område der en startet fisket i høst, i sørlige deler av Norskehavet, rundt 160 n.mil nordvest av Møre. Vi har aldri før hatt fiske i dette område så seint i sesongen. Normalt foregår makrellfiske i Nordsjøen mellom Shetland og Norge på denne tiden.

 

Makrellen varierer i størrelse fra 355 gram som lavest til hele 450 gram som høyeste snitt. For hele uken så ligger totalsnittet på 402 gram.

 

Selv om vi opplever store dagskvantum sist uke så går omsetningen godt, og kjøpere langs kysten fra Egersund i sør til Værøy i nord produserer førsteklasses makrell for kresne kunder ut i verden. Vi vil berømme kjøperne som har stått på døgnet rundt og har produsert over 170.000 t på under en måned.

 

Med gode ukeskvantum så minker det betydelig på årets kvote. Av totalkvoten på 250.631 (inkludert fleksmuligheten) så er det igjen 63.000 tonn. Om vi antar at båtene fisker sitt flekskvantum på nivå med i fjor vil det være vel 50.000 tonn som blir fisket av norske båter framover.

 

Fra ringnotgruppen har 35 båter nå tatt sine kvoter. I SUK (snurpere uten konsesjon) gruppen og på kyst over 13 m er hoveddelen av båtene i havn med årets makrellkvote. Den eneste gruppe som har mye igjen er de båtene i kyst med rettigheter i garn/snøre. Her står det fortsatt 7.800 tonn igjen.

 

 

 

Nordsjøsild:

I tillegg til mindre låsfangster og bifangster i trålfiske har tre båter fisket 590 tonn sild i Skagerak. Disse fangster er solgt til mel/olje anvendelse til fabrikker i Danmark og Norge.

 

På kvoten i Skagerak står det nå vel 300 tonn til rest.

 

 

 

Kolmule/ Øyepål/Havbrisling:

Langs kanten fra Egersundsbanken og videre nordover er det tatt 2.200 t øyepål, 750 t kolmule og 190 t hestmakrell.

 

Fra en svensk og en dansk båt har vi innmeldt 1.900 t havbrisling tatt i sørlige del av Nordsjøen.

 

Fangstene er omsatt til mel/olje fabrikker på Karmøy og Hanstholm.

 

 

 

Kystbrisling:

Fra Sognefjorden har vi sist uke innmeldt kun 35 tonn til hermetikk. Lenger sør, i Hardangerfjorden, har det vært lite aktivitet sist uke.

 

 

 

Bergen 05.10.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt