Fiskets gang uke 41

Publisert: av Roar Bjånesøy

Høstens første NVG-sildefangst er levert fra havflåten, mens makrellfisket er minkende der også fisken har flyttet på seg. Ingen fart i kystbrislingfiske selv om nye områder ble åpnet og lite fangsting av nordsjøsild. Industrifiske på det jevne, mest øyepål.

Makrell

Som forventet gikk ukekvantumet betydelig ned denne uke. Dette har selvfølgelig sammenheng med at en del fartøyer er ferdig med sin kvote, men også at værforholdene i en periode var vanskelig. I tillegg har fisken flyttet på seg, de siste dagene har fangstingen i hovedsak foregått ut av Mørekysten. Totalt er det meldt inn vel  30 000 tonn. Av dette har ringnot bidratt med 21 800 tonn, kyst 4 670, trål 1075 tonn og utenlandske båter med 2485 tonn.

Etter at fisket over lengre tid i hovedsak har foregått rundt N 64 graden, 1 grader øst, har fisken forlatt dette området og flåten har vært i fangsting vesentlig nærmere norskekysten, ut av Møre. Første fangstene ble tatt på torsdag 60 n.m. vest av Smøla og denne fisken var noe større en det som var fisket lengre ut. Senere utover uken ble fangstingen flyttet seg lengre sørover og nå søndag var flåten i arbeid rundt Stadt.

I tillegg har vi fått to fangster fra Statfjordområdet. Snittstørrelsen har endret seg noen og mens den mandag var 387 gram i snitt på de fangstene som ble tatt lengst ut i havet, var snittet dagen etter på samme feltet bare 371 gram. Gjennomsnittet på de fangstene som er tatt nærmere land er på 384 gram, ukesnittet er 377 gram med henholdsvis 346 g. som minste og 466 g. som største. Restkvoten for norske fartøy er på 35 500 tonn inkl. flex. Av dette har ringnot 17 700 tonn, trål 6 000 tonn, SUK 2 400 tonn og kysts mange grupper 9 400 tonn.

Også denne uken er det tatt noen låsfangster på kysten, i Bømlo kommune. Totalt knappe 80 tonn er fanget og størrelsen på denne fisken er 284 gram i snitt. Fra de som fisker med krokredskaper (dorg) har vi fått innmeldt 155 tonn, men det er kun fangster over 10 tonn som meldes inn. Disse fangstene er meldt inn fra et området ved Marstein / Sotra og et felt lengre sør, ved Lista.

NVG-sild

Høstens første fangst med nvg-sild fra havflåten ble tatt denne uke. 1 170 tonn fikk Gerda Marie i området like sør for 64,5 grader nord, 1 grad øst, godt inn i norsk sone. Silden har en snittstørrelse på 345 gram. Det opplyses at det var mye sild å se i dette området og at den forflytter seg med god fart i nordøst retning.  Det er også landet en fangst på ca. 310 tonn fra en russisk frysetråler. Denne fisken er fanget i Svalbardsonen, størrelse oppgis til i hovedsak 300 gram +.

Kystbrisling

Etter at det ble åpnet nye områder for brislingfiske ble det tatt en del fisk i Stryn i Nordfjorden. Fisken her er noe større en det som tidligere en fanget, snittstørrelse på fra 72 til 82 stk. pr. kg. De store mengder er det ikke, totalt er det meldt inn ca. 75 tonn. I tillegg er det tatt en liten fangst i Sogn og en liten fangst i Lysefjorden, Forsand Kommune.

Nordsjøsild

Av nordsjøsild er det denne uke tatt beskjedne vel 100 tonn og av dette igjen er 30 tonn låssatt, 65 tonn fra en direktehåver og resten som bifangst i industrifiske. De siste dagene har 3 båter vært på leting i EU sonen og en del sild er registrert, men det er ikke notforhold, fisken står langs bunnen. Til gjengjeld meldes det om at utenlandske trålere har gode fangstforhold. I tillegg er et fartøy i Skagerak, foreløpig har de ikke rapport fangst.

Industrifisk

Av industrifisk er det denne uken landet nesten 3 500 tonn. Av dette er vel 2 330 tonn øyepål, 170 tonn tatt i kanten, resten på Fladengrunn samt 170 tonn av andre fiskeslag. I tillegg er det levert en fangst på 1000 tonn havbrisling fra en utenlandsk båt.


Bergen 11. oktober 2015

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt