Fiskets gang uke 42

Publisert: av Kenneth Garvik

Sildefiske i Norskehavet. Makrellen er komt i Nordsjøen der dorgerne fikk rekordfiske i helgen.

 

 

 

 

 

Makrell:

Sammenlignet med de siste makrelluker fikk vi sist uke et beskjedent kvantum på 15.500 tonn. Av dette har åtte utenlandske båter bidratt med 5.600 t.

 

I starten av uken forgikk fisket vest av Bremanger og sørvestover mot Statfjordfeltet. Da makrellen forsvant herfra trakk de norske båtene inn i EU sonen der flere utenlandske båter fikk fangst. Utover i uken har fangstingen foregått både øst av Shetland og i norsk sone nord av N 60˚. Av ukens kvantum er det fisket totalt 9.300 t i EU farvann. Fra norske båter har vi 4.300 t fra denne sone.

Det gledelige i helgen er at flere dorgerne har hatt meget godt fiske i området vest av Oseberg. De melder om at makrellen biter villig, og opplever nå høstens beste fiske i et nydelig høstvær i Nordsjøen.

 

Størrelsene på makrell ligger i området fra 338 g som lavest til 410 som høyest. Snittet for hele uken ligger på samme nivå som sist uke med 377 gram.

 

For norske båter er det bare et fåtall båter med kvote igjen på makrellen. Av totalkvoten på 250.631 t så er det igjen knappe 24.000 tonn (inkludert flex). Det er i hovedsak trålgruppen som har kvote igjen, 5.800 t, i forhold til gruppekvoten på knappe 10.000 t.

 

Etter at makrellen nå er tilgjengelig i EU sonen så forventer vi at utenlandske båter vil lande mer makrell i Norge fremover.

 

 

 

NVG-sild:

Etter at Gerda Marie kom over store sildemengder i sørlige deler av Norskehavet forrige helg har flere båter vert i aktivitet i dette fiske. Totalt har 12 båter hatt fangst og summert kvantum for hele uken er 10.300 tonn.

 

Som i starten, er hoveddelen av kvantumet tatt nord av N 64˚ og på rundt 0 graden. Dette er for øvrig i det samme område der vi hadde rekordfiske etter makrell for vel 2 uker siden. I tillegg til dette område så traff Birkeland sild knappe 100 n.mil lenger på nordøsten. Registreringene av sild har periodevis vert gode og vi ser nå lignende mønster på fiske som vi har hatt de siste par år.

Snittstørrelsen på silden ligger i området 345 til 369 gram. Fangstene er omsatt til kjøpere fra Lødingen i nord til Florø i sør. Interessen og prisene på sild er god, og fra kjøperhold meldes det om manko på enkelte sildeprodukter i markedet.

 

I kommende uke så forventes det fortsatt aktivitet på sildefiske. Usikkerheten er om varsel om større lavtrykksaktivitet i Norskehavet vil hemme fisket.

 

 

 

Nordsjøsild:

Fra Nordsjøen har vi sist uke knappe 2.000 tonn i journalen. Fangstene på sild, er med ett unntak, tatt med trål. Silden har den siste periode stått tett mot bunnen og utover ett stort område slik at fangsting med not har vert vanskelig.

 

Hovedfisket av sild foregår i EU sonen rundt den kjente fiskebanken Fladengrunn. Størrelsen på silden ligger i området fra 172 til 205 gram. Fangstene er omsatt til kjøpere fra Egersund i sør til Uthaug i nord. I likhet med NVG-sild er interessen for denne sild også stor.

 

I Skagerak har en ringnotbåt fisket 180 t med trål. Denne fangst er solgt til mel/ olje anvendelse. Kvoten for ringnot i dette område er tatt og Fiskeridirektøren stoppet fiske for ringnot på onsdag.

 

Av årets kvote på knappe 134.000 t så står det fortsatt igjen vel 48.000 t for alle båtgrupper. Vi får håpe at silden blir mer tilgjengelig med not slik at vi får større aktivitet i dette fiske fremover.

 

 

 

Kolmule/ Øyepål/Havbrisling:

For øyepål har vi innmeldt 2.400 tonn sist uke. Hoveddelen av dette er tatt på Fladengrunn i EU sonen.

På kolmule er det tatt 460 tonn, hovedsakelig langs kanten i norsk sone. I samme område er det innmeldt 200 tonn hestmakrell som bifangst.

Med fortsatt bifangst av hestmakrell i disse fangster så skrues forventningene opp for de som normalt jakter denne lunefulle fisk på høsten. Notbåtene som håpte at «nymånen» var en god periode for å finne hestmakrell avsluttet søket før helgen uten nevneverdige registreringer.

 

Fra en dansk tråler er det innmeldt 700 tonn brisling tatt i sørlige deler av Nordsjøen.

 

 

 

Kystbrisling:

Fra Nordfjord og Sognefjorden har vi sist uke innmeldt kun 52 tonn til hermetikk.

 

 

 

Bergen 19.10.15

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt