Fiskets Gang uke 43

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fisket har siste uken vært en del værhindret i 2-3 døgn. Det har allikevel blitt innmeldt et bra kvantum av makrell og NVG-sild.

Makrell:

Det er siste uke meldt inn 26200 tonn makrell. Hovedtyngden ca. 22500 tonn er innmeldt fra utenlandske fartøy. Fisket foregår for tiden på vestsiden av Shetland, tett opptil kysten.

De norske nordsjøtrålerne er de siste dagene også kommet i gang med sitt makrellfiske.

NVG-sild:

Fisket etter NVG-sild foregår i Norsk sone mellom 64˚ og 65˚30 nord. Det er fortsatt stor sild med en gjennom snitts vekt på ca. 370 gr. Det er siste uke innmeldt 10700 tonn.

Deltakelsen i fisket er økende og flere fartøy kommer nå til.

Nordsjøsild:

1200 tonn er innmeldt siste uke. Fangstene er for det meste også denne uke tatt i EU-sonen i nærheten av Fladengrunn.

Kolmule/Øyepål m.m.:

For Øyepål m.m., har vi siste uke innmeldt 2800 tonn, herav 165 tonn hestmakrell og 824 tonn kolmule.


Kystbrisling:


Fra Sogn er det innmeldt 30 tonn til hermetikk siste uke.

 

Ellers kan vi opplyse at det for tiden er en god del båter ute og jakter hestmakrell, uten hell så langt.

 

 

Norges Sildesalgslag,

Jan Inge Skåtøy

Siste nytt