Forhandler om torsk, lodde og hyse i Russland

Publisert: av Roar Bjånesøy

Denne uken møtes Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for 45. gang. Forhandlingene skjer i år ved verdens største innsjø, Det kaspiske hav, og Fiskarlaget deltar med tre i den norske delegasjonen.

Dette melder Fiskarlaget:

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes i år i Astrakhan i Russland og det er avtalt møtedager fra 5.-10. oktober. Fiskerikommisjon ble opprettet i april 1975 som et bilateralt forvaltningsorgan mellom Norge og det tidligere Sovjet.

Kommisjonen møtes hver høst og forhandlingene holdes i Norge og Russland på omgang. Kvoteuttaket på felles fiskebestander blir fastsatt med utgangspunkt i forvaltningsråd fra ICES, det internasjonale rådet for havforskning. Regelverk for utøvelsen av de ulike fiskeriene blir også gjennomgått for å få et mest mulig harmonisert regelverk.

For Fiskarlaget deltar Kjell Ingebrigtsen samt landsstyremedlemmene Solveig Strand og Jan Erik Johnsen, som også er nestleder i styret til Norges Sildesalgslag.

-Vi er en del av den norske forhandlingsdelegasjonen på i alt 27 personer og vår fremste oppgave er å gi råd til forhandlingsleder Arne Røksund i Nærings- og fiskeridepartementet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier han ser frem til å delta i forhandlingene.

-Dette er forhandlinger som har stor betydning for oss som sjømatnasjon.

Torsk, er sammen med hyse og lodde de største og viktigste felles bestandene det forhandles om. Dersom alt går etter den oppsatte dagsorden for møtene blir forhandlingsprotokollen underskrevet fredag klokken 19 (russisk tid) i en seremoni på hotell Zolotoy Zaton i Astrakhan.

Les hele saken på Fiskarlaget.no her: Siste nytt