Fortsatt høyt kvoteråd for øyepål

Publisert: av Roar Bjånesøy

Øyepålbestanden nyter fremdeles godt av høy rekruttering. For 2016 er det gitt ett kvoteråd på 390 000 tonn, som er over 60 000 tonn høyere enn 2015-rådet.

2014-årsklassen er historisk sterk, mens årets rekrutter utgjør en middels stor årsklasse, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for torskefisken øyepål på Havforskningsinstituttet.


Fra to til ett råd årlig


Gytebestanden av øyepål vil være høyt over kritisk grense både inneværende år og i 2016. I fjor anbefalte forskerne at det ble fisket maksimalt 326 000 tonn øyepål i 2015. Kvoten endte på 300 000 tonn.

Øyepålen kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år. Rekrutteringen varierer ofte mye mellom år, og siden øyepålen lever så kort, varierer også totalmengden raskt. Tidligere vurderte ICES bestandssituasjonen for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak-Kattegat to ganger årlig, men fra nå av vil det bare foreligge ett råd årlig.

  

Siste nytt