Info om sluttsedler ved fiske på lærlingkvoter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sluttsedler som gjelder fiske på lærlingkvote må signeres både av ansvarshavende om bord (skipper) og av den aktuelle lærlingen.

Signering av sluttsedler ved fiske på lærlingkvoter


Sluttsedler som gjelder fiske på lærlingkvote må signeres både av ansvarshavende om bord (skipper) og av den aktuelle lærlingen. Dersom skipper har signert elektronisk sammen med kjøper, må sluttseddel printes ut, signeres også av lærling og sendes pr. mail eller post til Norges Sildesalgslag.

Ordningen med lærlingkvoter ble innført i  2015 - se § 4 i «Forskrift om undervisningskvoter av 19.12.2014» (link 1).

Fiskeridirektoratet har fastsatt vilkår for bruk av lærlingkvoter (link 2). 

Ett av vilkårene er at lærlingen selv må signere på den sluttseddelen som gjelder fangst på lærlingkvoten.  Samtidig er det presisert i et eget skriv fra Fiskeridirektoratet at alle typer sluttsedler uansett må signeres av ansvarshavende om bord (skipper) i henhold til landingsforskriften (link 3).

Link 1. Forskrift om undervisningskvoter:

  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1825?q=undervisningskvoter    

 

Link 2: Vilkår for bruk av lærlingkvoter   

 

Link 3: Skriv fra Fiskeridirektoratet angående lærlingkvoter


 

 

Siste nytt