Lite torskeyngel i Barentshavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det blei observert lite torskeyngel under årets økosystemtokt, mens det er funnet mye hyse- og ueryngel

 Vi har dekket området hvor yngelen (0-gruppe) oppholder seg. Rett nok har det russiske forskningsfartøyet "Vilnius" noen få stasjoner igjen på sin del av toktet, men observasjonene derfra vil ikke påvirke bestandsestimatene og 0-gruppeindeksene, sier havforsker Elena Eriksen på Havforskningens hjemmesider.


Veldig dårlig torskerekruttering


De siste seks årene har det vært sterke årsklasser med torskeyngel.

- I år blei yngelen funnet over store områder, men de tette konsentrasjonene begrensa seg til små områder. Derfor ligger det an til at vi får en veldig dårlig torskeårsklasse i år. Årets mengdeindeks ligger langt under langtidsgjennomsnittet, forteller Eriksen.

Lengden til torskeyngelen varierte fra to til 14 centimeter. Mesteparten av den lå i området 6,5-9,5 centimeter.


Mye hyse og uer


Eriksen forteller at det er godt med både hyse- og ueryngel i år. Gode årsklasser fordeler seg vanligvis over store områder, noe som er tilfelle i år også. Mesteparten av den observerte ueryngelen var snabeluer.  

- Både hyse- og ueryngelen blei observert langt øst og vi har også sett store konsentrasjoner av ueryngel vest for Svalbard. Yngelen var innenfor vanlig lengde, noe som tyder på relativt god mattilgang og gode miljøbetingelser, sier Eriksen.

Se grafene hos Havforskningen her: 

  

Siste nytt