Makrellavtale for 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge, Færøyene og EU har i dag inngått avtale om makrell for 2016.

 Jeg er fornøyd med at vi har fastsatt en kvote for 2016. Dette er en god løsning for Norge, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Årets kyststatsforhandlinger om makrell ble avholdt i Clonakilty i Irland 20.-23. oktober 2015. Norge, EU og Færøyene ble enige om en totalkvote (TAC) på 895 900 tonn makrell for 2016. Kvoten er fastsatt ut fra en ny forvaltningsplan for makrell og innebærer en reduksjon på 15 prosent fra kvoten for 2015.


Kvoten er fordelt med henholdsvis 201 663 tonn til Norge, 112 892 tonn til Færøyene og 441 586 tonn til EU. Fordelingen av makrellkvoten mellom Norge, EU og Færøyene er basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. Her inngår en andel på 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.


Avtaledokument - makrell for 2016

Siste nytt