Mange spørsmål om kvoterådene

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge, Fiskarlaget og Fiskebåt ber no om eit møte med den politiske leiinga i Nærings- og fiskeridepartementet om kvoterådgjevinga frå Det internasjonale havforskingsrådet ICES, spesielt når det gjeld makrell og kolmule.

Dette skriv Fiskebåt på sine hjemmesider.


Administerande direktør Audun Maråk i Fiskebåt seier at organisasjonane legg til grunn at møtet vil finne stad om ikkje lenge.

Styreleiar Jonny Berfjord og administerande direktør Audun Maråk i Fiskebåt møter i morgon også representantar for den pelagiske næringa i EU, på vegne av Norges Fiskarlag. Møtet i København er planagt for ei tid tilbake og tema blir dagens ferske pelagiske kvoteråd og framtidige kvoteforhandlingar om pelagiske artar.

-Målet er å kome fram ein til felles strategi for framtidige kvoteforhandlingar i pelagisk sektor, seier Audun Maråk til fiskebat.no


I en relatert sak skriver Fiskebår at mange fiskere spøs seg hva som har skedd siden 10 Juni da makrellforsker på HI, Leif Nøttestad, omtalte utsiktene for makrellbestanden som svært gode frem til kvoterådet kom nå med en kraftig reduskjon.

-Fiskebåt har arbeidd i ei årrekkje med å styrke ressursforskinga. Mange spør seg nok om verdien av det idag. Svaret er at det likefullt ikkje er nokon veg utanom. At mange meiner at ICES, det internasjonale havforskingsrådet, ikkje er rette instans, er ei anna sak, seier Audun Maråk. 

Les hele saken med flere kommentarer til de nye kvoterådene på sild, makrell og kolmule her.

 

Siste nytt