Mannskapsutsendinger årsmøte

Publisert: av Grete Ellingsen

Nå er det tid for valg til årsmøtet - også for mannskaper ombord i trål- og ringnotfartøyer

I disse dager blir alle rederier kontaktet pr epost for å se til at der avholdes valg blant mannskapene ombord i alle nordsjøtrål- og ringnotfartøy. Der skal velges en person fra hvert fartøy som ved selve valget skal avgi stemme på vegne av mannskapene og selv stille til valg. Selve valget vil bli avholdt i november, og det vil bli gjennomført elektronisk.

Alle som skal delta vil bli kontaktet pr SMS når den tid kommer. Alle som blir valgt må være medlemmer i lagets medlemsregister.

Årsmøtet i Sildelaget er en interessant møteplass for alle yrkesutøverne i pelagisk sektor, både fartøyeiere og mannskaper. Ut over de vanlige årsmøtesakene blir mange viktige tema behandlet. Det vil være av stor interesse for også mannskapene å følge med Sildelagets arbeidsoppgaver og hvordan de løses til beste for norske pelagiske fiskere.

Siste nytt