Reguleringsmøte 4.- 5. november i Bergen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler på møterom 300. Møtet begynner klokken 09.00 begge dager. Torsdag den 5. november forventes møtet avsluttet innen kl 16.30.

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte i Bergen den 4. og 5. november 2015.

Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

Møtet vil bli avholdt i Fiskeridirektoratet i Bergen sine lokaler på møterom 300. Møtet begynner klokken 09.00 begge dager. Torsdag den 5. november forventes møtet avsluttet innen kl 16.30.

Sakslisten legges ut på Fiskeridirektoratets internettside.

Innspill som fremkommer i forbindelse med møtet vil bli lagt til grunn i fiskeriforvaltningens videre behandling av de aktuelle sakene.

Dersom det er innspill eller forslag til saker som ønskes behandlet i møtet, bes disse sendes Fiskeridirektoratet innen torsdag 22. oktober per e-post til [email protected] eller per post, og merkes med Innspill Reguleringsmøtet 4. og 5. november 2015.

Dersom det gis innspill på flere saker bes det om at sakene deles opp slik at de kan legges inn etter saksnummer i innspillspermen.

For påmelding til Reguleringsmøtet 4. og 5. november sendes melding til [email protected] eller per post, merket med Påmelding Reguleringsmøtet 4. og 5. november 2015, senest 22. oktober.

Siste nytt