Sertifisering av fangst motvirker ulovlig fiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge og Spania er enige om å styrke samarbeidet i FN for å få på plass retningslinjer og kriterier for sertifisering av fangst.

Får vi til et tilfredsstillende resultat i dette arbeidet vil det gi oss nok et viktig verktøy i kampen mot fiskerikriminalitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker når hun møtte sin spanske kollega, Isabel Garcia Tejerina.

Tema under de politiske samtalene var blant annet FNs arbeid med sertifisering av fangst og kampen mot ulovlig fiske.

Arbeidet med å få på plass retningslinjer og kriterier for sertifisering pågår nå i regi av fiskerikomiteen i FNs matvareorganisasjon FAO. Det er et mål at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2016.

Norsk-spansk samarbeid innen oppdrett var også tema under de politiske samtalene mellom Aspaker og den spanske ministeren.

Aspaker deltar denne uken på en FN-konferanse i Vigo i Spania sammen med en rekke andre fiskeriministre og representanter fra om lag 25 nasjoner.             

Siste nytt