Sissel Rogne ny havforskningsdirektør

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen har utnevnt professor Sissel Rogne som ny direktør for Havforskningsinstituttet

 Havforskningsinstituttet skal være toneangivende internasjonalt. Med Rogne har instituttet fått en faglig sterk leder med klare mål om å posisjonere havforskningen nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig for å styrke Norge som havnasjon. Kunnskap om de marine økosystemene i havet og fjordene våre er vesentlig for en bærekraftig ressursforvaltning og næringsutvikling langs kysten vår, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sissel Rogne (58) er i dag direktør i Bioteknologirådet og deltidsprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er utdannet cellebiolog med doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og har innehatt ulike forsker- og lederstillinger, blant annet forskningsdirektør ved NMBU.

- Havet er ikke bare vårt største matfat, men også framtidens medisinskap, og forskning er nøkkelen. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi har fått en utadvendt direktør som har ambisjoner og evner til å sette havet og forskningen på dagsorden, sier Aspaker.

Sissel Rogne ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. Lønn innenfor statens lederlønnsordning. Hun tiltrer 6. januar 2016.

Siste nytt