Skal stake ut kursen fremover

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delegatene på Fiskarlagets landsmøte i november skal avgjøre fremtidig struktur for organisasjonen og stake ut kursen for Fiskarlagets strategi for utvikling av fiskerinæringen frem mot 2030.

Landsmøtet er Norges Fiskarlags øverste organ og legger hovedlinjene for organisasjonens arbeid. Den 18. og 19. november i år samles delegatene i Trondheim, og med gjester er det ventet opp mot 300 deltakere til møtet.

Landsmøtet er denne gangen redusert fra tre til to dager. Hovedsakene under møtet fokuserer på å legge en strategi som videreutvikler og tydeliggjør fiskeflåtens viktige posisjon. Videre skal Landsmøtet avgjøre hvordan organisasjonen skal videreutvikles for å møte de fremtidige oppgavene på best mulig måte.

 

Fiskeripolitisk sak

I planleggingen mot Landsmøtet er det sendt ut to saker på høring internt i organisasjonen. Det er sakene om kvotefordelinger og struktur under 11 meter.

Landsstyret drøftet under septembermøtet forberedelsene til Landsmøtet, og essensen i deres vedtak er at styret er helt tydelig på at saken skal trekke de store linjene for Norges Fiskarlags strategi for fiskeripolitikken for de neste 10-15 årene.

Strategien vil bygges opp rundt fire hovedområder:

  • Kunnskap og forvaltning i og rundt havet
  • Rammevilkår for fiskeflåten
  • Båten og redskapet
  • Marked

- Hvor viktig Landsstyret mener denne saken er kommer også tydelig frem gjennom hvor lang tid som er satt av i møtet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Tilsammen er hele sju timer satt av i tidsplanen de to dagene Landsmøtet sitter samlet ved Royal Garden i Trondheim.

 

 

- Målet med sakene som behandles under Landsmøtet vil være å stake ut en omforent kurs for fremtiden. Vedtak skal balanseres mellom de ulike gruppene, og på denne måten være næringens fremste innspill til veivalgene fremover. Norges Fiskarlag har håndtert ulike interesser gjennom en lang og stolt historie. Det er ikke bestandig enkelt å finne kompromisset, men kompromisser viser seg å stå seg best over tid.

Når det 46. Landsmøtet samles, skal delegatene legge viktige rammer for fiskerinæringen fremover. Det har gjennom den siste tiden pågått flere prosesser og utvalg i arbeid i Norge med intensjoner om å gjøre endringer på hovedlinjene i fiskeripolitikken.

- Norges Fiskarlag jobber kontinuerlig for å tilpasse rammebetingelsene til felles beste for hele næringen, og i Landsmøtet denne gangen skal vi løfte blikket frem mot 2030 og peke på områder som blir viktige for å videreutvikle rammevilkår for fiskeflåten. Vi skal sette vår egen kurs og skape vårt eget beste innhold i det vi ser blir den beste fremtiden for næringen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

 

Organisasjon

Den andre store og svært viktige saken under Landsmøtet er organisasjonssaken. Fiskarlaget har behov for å videreutvikle organisasjonsapparatet på alle nivå.

- For å tilpasse organisasjonen til utviklingen, og for å være mest mulig frem­tidsrettet, er dette en krevende sak og prosess som må gjøres for å sikre at vi blir en sterk organisasjon som også i fremtiden skal fungere på en god måte, sier Ingebrigtsen.

Også i denne prosessen er organisasjonsapparatet utfordret gjennom arbeidet som ble gjort i Organisasjonsutvalget, og via det arbeidet som lokallag og medlemslag har hatt oppe til drøfting i de lokale organisasjonsleddene dette året.

Det kan også bli holdt en tillitsmannssamling i høst for å bidra til å trekke opp en mulig samlende løsning med bakgrunn i de ulike årsmøtevedtakene. Hensikten er å gi Landsmøtet et best mulig beslutningsgrunnlag for å kunne ta stilling til og vedta en hensiktsmessig fremtidig organisasjonsmodell.

Siste nytt