Sterk vekst i sjømateksporten totalt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 51,8 milliarder kroner. Det er en økning på 3,6 milliarder kroner eller 7 prosent fra samme periode i fjor.

I september måned ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner. Det er en økning på 11 prosent eller 682 millioner kroner fra september måned i fjor.

 En ny sterk måned for norsk sjømateksport skyldes blant annet at våre viktige nærmarked i EU kjøper mer laks til høyere priser i norske kroner enn de gjorde i samme periode i fjor. I tillegg er det vel verdt å nevne at USA har kjøpt 32 prosent mer laks så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Torskens vekst skyldes ikke minst at vårt viktigste torskemarked Portugal har kjøpt mer torsk til høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor. Dette prisbildet henger blant annet sammen med en svak nedgang i årets torskekvoter. Underliggende for det hele er at eksporten er hjulpet av en svak norsk krone, sier Marit Rein fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.


Lakseeksporten øker

Hittil i år er det eksportert laks for 33,6 milliarder kroner. Det er en økning på seks prosent, eller 2 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september måned ble det eksportert laks for 4,3 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 780 millioner kroner fra september i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september 41,76 kroner per kilo mot 34,94 kroner i september i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i september.

Hittil i år har Norge eksportert ørret for 1,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 14 prosent eller 254 millioner kroner fra samme periode i fjor. Det ble eksportert ørret for 198 millioner kroner i september. Det er en nedgang på 4 prosent eller 9 millioner kroner sammenlignet med september i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i september var Japan og Canada.


Økning for fersk torsk og nedgang for fryst torsk


Hittil i år er det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller 287 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 64 millioner kroner. Det er en vekst på hele 44 prosent eller 20 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.

Hittil i år er det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på 10 prosent eller 159 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 150 millioner kroner. Det er en nedgang på 19 prosent eller 36 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.


Vekst for klippfisk og saltfisk

Hittil i år er det eksportert klippfisk for 2,8 milliarder kroner. Det er en økning på 17 prosent eller 419 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Eksportert volum falt med 6824 tonn til 62 856 tonn i samme periode. I september ble det eksportert klippfisk for 407 millioner kroner. Det er en nedgang på 10 prosent eller 46 millioner kroner fra september måned i fjor.

Hittil i år er det eksportert saltfisk for 958 millioner kroner. Det er en økning på 25 prosent eller 190 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Eksportert volum falt i samme periode med 2200 tonn til totalt 25 486 tonn. I september måned ble det eksportert saltfisk for 47 millioner kroner. Det er en økning på 51 prosent eller 16 millioner kroner sammenlignet med september i fjor.


Ned for sild og makrell

Hittil i år er det eksportert sild for 1,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 16 prosent eller 278 millioner kroner fra samme periode i fjor. I september måned ble det eksportert sild for 168 millioner kroner. Det er på samme nivå som september i fjor. Ukraina og Polen er de største markedene for sild i september.

Hittil i år er det eksportert makrell for 1,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 7 prosent eller 128 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september ble det eksportert makrell for 534 millioner kroner. Det er en nedgang på 28 prosent eller 203 millioner kroner fra september måned i fjor. Japan og Nederland er de viktigste markedene for makrell i september. Siste nytt