Valg på årsmøte - kystgruppens nominerte

Publisert: av Line Dale Nilsson

Onsdag 21. oktober møttes nominasjonskomiteene fra regionene Nord-, Midt- og Sør-Norge på lagets kontor.

I henhold til valginstruksen skal listene med de nominerte være offentlige for gjennomsyn i en uke.

 

Frist for innsigelser er 30. oktober 2015.

 

Resultatene kan du se her:

 

Sør-Norge

 

Midt-Norge

 

Nord-Norge

 

 

Siste nytt