Behov for betydelig mer ressursforskning

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Forskerne påpeker at bestandsvurderingen er usikker for de tre kommersielt viktigste artene i pelagisk sektor. Dette er det krevende for fiskerne å forholde seg til, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.

-Samtidig understreker usikkerheten det behovet for betydelig mer ressursforskning, som Fiskebåt og Fiskarlaget i lang tid har påpekt, sier Berfjord på Fiskebåts webside.

--Rådet fra forskerne om nær en halvering av makrellfisket neste år er en uforklarlig endring, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk. -Kvoterådet innebærer en dramatisk reduksjon, og det er nå nødvendig å gå nøye inn i datamaterialet fra ICES, det internasjonale havforskningsrådet, sier Maråk.


-Når ICES legger til grunn en gytebestand på 3,1 millioner tonn i 2016 er de totalt i utakt med det fiskerne ser, sier styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt. Han sier at fiskerne observerer at makrellen ikke har nok mat- noe forskerne også har slått fast- og at den er spredt over et stort område, i Nordsjøen, i islandsk sone, i Norskehavet, langt mot nord i Barentshavet, ja helt opp til Svalbard, sier Berfjord.


Han viser til at forskerne kastet kortene for et par år siden og tok i bruk nye metoder for å estimere makrellbestanden. Berfjord frykter at de nå er tilbake på ville veger igjen.

-Vi i næringa må nå samarbeide med våre kolleger i EU og på Færøyane for å få en så korrekt bestandsvurdering som råd, sier Berfjord.

Les resten av saken hos Fiskebåt her: 


Siste nytt