Faglig utvalg for ressursforskning

Publisert: av Hilde Færø

Møtet var et typisk oppstartmøte der vi gikk gjennom mandatet og la en plan for arbeidet fremover, sier Kjell Ingebrigtsen etter at det første møtet i det regjeringsoppnevnte utvalget for ressursforskning nå er gjennomført.

Dette skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider:


Kjell Ingebrigtsen leder arbeidet i det nye utvalget og sier oppstartmøtet i Tromsø var konstruktivt.


-Det tegner godt for arbeidet som skal gjøres at utvalget fremstår som godt sammensatt. Formålet med utvalget er å gi myndighetene gode innspill om forsking og bestandsovervåkning slik at både politikerne og forskerne blir bedre i stand til å sette et riktig ressursuttak, sier Kjell Ingebrigtsen.


Det nye utvalget skal ha minst to årlige møter og det neste møte skal holdes i Fiskarlagets lokaler i Trondheim 12. november.

Siste nytt