Fiskarlaget Nord 100 år - Feiret med jubileumsskriv

Publisert: av Hilde Færø

Fiskarlaget Nord markerte 17. og 18. september at det er 100 år siden Nord-Norges Fiskerforbund ble stiftet. Arvid Ahlquist har tatt for seg historien og laget et 28-siders langt jubileumsskriv til årets årsmøte.

Dette skriver Norges Fiskarlag på sin nettside:

Jubileumsskrivet gir på en kortfattet, innsiktskapende og informativ måte oversikt over tiden fra 1915 til i dag.

 

Stor betydning

31. juli 1915 kom 130 organiserte representanter og uorganiserte fiskere sammen, og bare to år senere var det tilsluttet 210 lag med i alt 6 500 medlemmer.

I 1931 stadfestet Landsmøtet Troms Fiskarfylkings tilblivelse, og da dvaleperioden etter krigen var over fikk fylkingen ny oppsving med hele 9 328 medlemmer registrert per 1. januar 1946.

 

Brann tok arkivet

Mye arkivmateriale fra den første tiden gikk tapt da Fylkingens lokaler ble rammet av storbrannen i Tromsø natt til 7. april 1948. Blant annet gikk alt materialet fra Nord-Norges Fisker­forbund tapt.

 

Samarbeid og tariff

Arvid Ahlquist dokumenterte også at det ble gjennomført årlige felles styremøter mellom fylkeslagene i de tre nordligste fylkene, noe han refererer til som forløperen til Samar­beids­rådet Nord.

Forløperen til dagens tariffavtaler finner han igjen i materiale fra 1949, da hvert fylkeslag ble bedt om å oppnevne egne oppgjørsnemnder for lott-takere i tråd med Landsmøte­vedtak samme år.

 

Jubileumsskrivet er publisert på Fiskarlagets nettside. Les hele skrivet her:

Siste nytt