Fiskets gang uke 36.

Publisert: av Kenneth Garvik

Ingen makrellaktivitet til havs. Kun fiske på kysten for de minste båtene. Uvanlig hestmakrellfiske i Nordsjøen.

Makrell:

Makrellfisket har i den siste periode foregått på kysten der de minste båtene i kystgruppen har vert i aktivitet. Fisket har foregått fra Rogaland i sør til Møre i nord.

 

For dorgerne har makrellfisket foregått uvanlig nært land, og dette gjør fisket mer utfordrende for fiskerne. Det er vanskelig å få til et jevnt fiskeri, og på grunt vann kan en lett sette dorgene fast i bunn.  Lenger ut i havet har en registrert lite makrell og været har heller ikke vert godt for dorging med mye nordavind.

 

Dorgerne har så langt fisket 5.300 tonn av sin kvote. Inkludert flexmulighet på 10% så har de en restkvote på 15.100 t. Med fisketakten vi har hatt den siste periode vil kvoten ikke bli tatt. Vi får håpe at det kommer makrell lenger ut av kysten og at værforholdene blir gode framover.

 

For notbåtene under 13 m er kvotesituasjonen stikk motsatt. Her stoppet Fiskeridirektøren fiske på maksimalkvoten. Framover kan en kun fiske innenfor den garanterte kvote i denne flåtegruppe.

 

Makrellen som er tatt på kysten har vert relativ liten med snittvekter under 300 gram. I enkelte områder har makrellen vert ned mot 150 gram.

Prisene har lagt i området kr 3,50- 5,50.

 

Fra den større kystflåte og ringnot har det så langt ikke vert båter på makrelljakt. Vi forventer at også disse båter vil gå ut i kommende uke.

 

 

 

Hestmakrell:

Etter at «Sulebas» fikk hestmakrell på Vikingbanken da de var på jakt etter nordsjøsild kastet flere båter loss for å delta i jakten på denne lunefulle fisk.

Sist uke har vi innmeldt knappe 3.900 tonn til konsum fra 31 forskjellige båter. Fangstingen har vert ujevn med alt fra kun noen få tonn innmeldt til beste båt med knappe 500 tonn sist uke.

 

Størrelsen på hestmakrellen ligger i området 265 -320 gram, med totalsnitt på 290 g.

Prisene har sist uke lagt fra kr 5,80 som lavest til kr 8,64 som høyest i auksjonen. Gjennomsnittet for hele kvantumet ligger på kr 6,91.

 

Fra kjøperne så meldes det at fettprosenten i fisken er relativ lav slik at det er vanskelig å få solgt fisken til de best betalte markeder i Østen.

 

Etter at det ble kuling på lørdag med landligge gikk båtene ut søndag igjen og noen slumper er tatt på ettermiddagen.

Vi får håpe den tidlige oppstart i dette fiske bærer bud om mye hestmakrell og at vi får en høst med godt fiske som i «gamle dager».

 

 

 

Nordsjøsild:

Fra seks båter fra Skottland og Shetland har vi sist uke innmeldt 3.000 tonn nordsjøsild. Disse fangster er tatt med trål i områdene sørvest av Shetland og vest av Orknøyene. Størrelsen på silden ligger i området 244- 265 gram og alle fangstene er omsatt på leveringsavtaler.

 

 

 

Kolmule/ Øyepål:

Langs kanten fra Egersundsbanken og videre nordover er det tatt 1.850 tonn øyepål og 850 tonn kolmule.

Fangstene er omsatt til mel/olje fabrikker i Egersund og Hanstholm. Prisen for disse fangster ligger på rundt kr 1,90.

 

Som bifangst i dette fiske har trålerne rapportert vel 200 tonn med hestmakrell.

 

 

 

 

 

Bergen 07.09.15

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt