Fiskets gang uke 37

Publisert: av Roar Bjånesøy

God start på makrellfiske mens hestmakrellfisket har gitt lite i forhold til innsatsen


Makrell
Denne uke kom makrellfisket i gang for den havgående flåte og nesten 20 000 tonn er blitt meldt inn. De første fangstene ble tatt tirsdag og fangstingen foregikk i hovedsak øst av sørspissen på Smutthavet, godt inni Norsk sone, rutene 3013-14 og også 09 som er noe lengre sør. I tillegg er det tatt en fangst enda lengre nord, rute 3405.

Ytterlige litt lengre nordvest, i Smutthavet, er det en del aktivitet av Russiske fartøy, hva de fisker på er for oss ikke kjent. Nå søndag ettermiddag kom flåten over fisk lengre opp mot land, 40 n.m. NV av Storegga og ca. 100 n.m. SØ av det feltet som det ble fisket på tidligere. Fisken har god kvalitet og det har ikke vært nevneverdige problemer med åte.

Totalt er det denne uke fanget 13 700 tonn av ringnotgruppen og SUK og stor kyst har fisket 6 000 tonn. Fra de små kystbåtene som fisker i de kystnære områdene er det innmeldt 300 tonn.

Størrelsen på den fisken som fanges ut i havet er på 396 gram i snitt, varierer fra 360 til 438 gram og leveres til kjøpere fra Værøy i nord til Egersund i sør. Prisnivået ligger på fra kr. 7,40 til kr. 9,66 pr.kg

Den fisken som fanges på kysten er av en heller beskjeden størrelse, en god del faktisk under 200 gram.

Nå har det vært et begrenset markede for denne fisken, men fisk under 200 gram ga en kjøper signal om at de ikke ville ta mer av. Også denne uke har dorgerne slitt med å få tak i makrell og kun et titalls fangster er over 10 tonn slik at de har blitt innmeldt til oss. Dorgefisken er oppgitt til å ha snitt på fra 250 til 300 gram.


Kommende uke forventes det noe mer deltagelse i havfisket etter makrell, men forhåpentligvis vil en del fartøyer «ha is i magen» og avvente litt før også de starter makrellfisket slik at ikke alle kommer på en gang.

Hestmakrell
Denne uke er det fangstet ca. 2 200 tonn hestmakrell, bare halvparten av det kvantumet som ble landet i forrige uke. Først i uken var det en stor flåte i aktivitet, men fangstingen stod ikke i forhold til innsatsen. Størst innmeldte fangst er på 100 tonn mens den minste er på beskjedene 5 tonn. 28 ringnot og store kystbåter har deltatt og fangstingen har i hovedsak foregått langs kanten i rutene 08-11, 13 og 14. Fisken har denne uken blitt levert til anleggene fra Austevoll til Egersund og snittpris er kr. 5,92 pr.kg.

Også industritrålerflåten får en del hestmakrell i sitt fiske, til sammen 450 tonn av totalkvantumet på 2 200 tonn.

Innkommende uke forventes vesentlig mindre deltagelse i dette hestmakrellfiskefisket, men forhåpentligvis vil det være en del båter som fortsetter jakten på hestmakrellen.  Nå søndag er 5-6 båter på leting.

Nordsjøsild
Bare to fartøyer har landet nordsjøsild denne uken: begge fartøyene er utenlandske båter som har leveringsavtale med norske kjøpere. Til sammen 1875 tonn har de hatt med seg og silden er fanget i rutene 42-30 og42-41, nordøst av Orknøyene samt rute 43-66 som ligger sørvest av de samme øyene.

Industrifiske
Industritrålerne har denne uke landet 1 900 tonn øyepål, 1 000 tonn kolmule, som nevnt 450 tonn hestmakrell samt noen tonn sølvtorsk og strømsild. Av kolmulekvantumet er 350 tonn tatt i Norskehavet, rute 3702, resten er fisket langs «kanten». Disse fangstene er levert til M/O mottaksanlegg i Norge og Danmark og for de fleste er denne fisken tatt i kombinasjon med fiske etter hvitfisk.

NVG-sild
Det ble fanget knappe 400 tonn nvg-sild denne uke. I Nord-Norge ble det tatt en fangst på ca. 300 tonn, av dette gikk 200 tonn til agn og ca. 100 tonn til frysing. Silda hadde at snitt på 320 gram og ble fanget i Vest-Lofoten, rute 00-10. Lengre sør (rute0731) ble det tatt tre fangster hvor to på til sammen 100 tonn ble levert til M/O. Den tredje var en mindre fangst som ble låssatt i Roan kommune.

Kystbrisling
Denne uken var «Våghav» på prøvefiske etter brisling i Ytre Sogn. Her ble det funnet brisling som prøvene viste hadde et fettinnhold som tilsa at det kunne åpnes for fiske. Lørdag kl. 18:00 ble fisket åpnet, med det er til nå ikke meldt om fangsting.

 

Bergen 13.september 2015

 

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt