Fiskets gang uke 39

Publisert: av Odd F. Andersen

Ny stor uke i makrellfisket, kystbrislingfisket i gang, litt nordsjøsild og en del industrifisk, mest øyepål.

Makrell

 Vel 40 000 tonn makrell er denne uke blitt meldt inn til Norges Sildesalgslag. Av dette kvantumet er 33 000 meldt inn fra ringnotgruppen, SUK 1 850 tonn, kyst inkl. dorg 4 900 tonn og utenlandske fartøy 280 tonn. Dorgeflåten har meldt inn 210 tonn og av kystflåten er 250 tonn låssatt.  Døgnkvantumene har hatt stor variasjon, fra mandagens 14 400 tonn til lørdagens beskjedne 600.

Kvoteoversikten viser at det nå gjenstår 110 000 tonn, inkl. fleks, på årets totale kvote. Av dette har ringnot 79 500 tonn, trål 8 838 tonn og SUK 4 595 tonn. Resten er fordelt på kysts mange grupper.

Fisket for hav- og den store kystflåten har i hovedsak foregått i rutene 30-04, 08, 09 og 13, men med enkeltfangster fra rute 07-14, Aktivneset og rute 28-52, Statfjord. Også fangsten fra det utenlandske fartøyet var tatt i sistnevnte rute. Ukens snittstørrelse er på 403 gram.

I Nord-Norge ble det av kystflåten tatt tre fangster utfor Senja, fisken her hadde et snitt på fra 475 til 502 gram.

Lørdag ble det kun tatt to fangster og flåten gikk på leting over store områder. Først søndag ettermiddag ble det tatt nye fangster og da så langt nord som på 63 grader, 45 minutter og på 0 graden. Utover dagen har det vært båter og lett i EU sonen nedover mot Tampentunga uten at det er funnet fisk av slike mengder at det ble fangsting. 11 ringnotbåter er ferdig med sin makrellkvote for i år mens 7 fartøyer ikke har startet fiske ennå.

 

 

Kystbrisling

 

Forrige søndag ble ytterlige områder åpnet for brislingfiske og mandag ble det meldt inn 85 tonn fra Kvam kommune. Denne fisken var små, snitt på fra 135 til 144 stk. pr. kg. I ettertid er nesten alle fangstene blitt sluppet, kun et lås på 35 tonn står igjen.

 

I Sogn, kommunene Vik og Balestrand er det satt i lås nesten 150 tonn. Denne fisken er noe større, snitt fra 87 til 132 stk. pr. kg. Her vil King Oscar starte opptak førstkommende mandag. Fra fiskerne hører vi at forholdene for fiske ikke er gode, fisken har vanskelig for å gå på lys og fangstresultatene blir deretter.

 

 

Industrifiske

 

I industrifisket er det denne uke innmeldt nesten 5 700 tonn fisk av forskjellige fiskeslag. Øyepål er det dominerende med 2 965 tonn, kolmule vel 990 tonn, ett utenlandsk fartøy med 960 tonn havbrisling,  vel 500 tonn hestmakrell og nesten 100 tonn med nordsjøsild og strømsild. Av øyepål er det tatt vel 1500 tonn på Fladengrunn, rute 4223, resten fra kanten. Mottaksanleggene er denne uke fabrikken i Karmsund, Egersund og Hanstholm.

 

Nordsjøsild

 

Av nordsjøsild er det fanget vel 330 tonn, 180 tonn til konsum.  Av dette er noe fisket i ytre Oslofjorden og levert i Sverige og Danmark, og noe er fisket på Vestlandet, Fusa og Tysnes kommune. 100 tonn er fisket av en ringnotbåt i Skagerak og resterende 50 tonn er bifangst i industrifiske. Interessen for å ta Skagerakkvota har vært stor de siste dagene, men kun en har fått fangst. De fleste har avsluttet før de kom på feltet.

 

Hestmakrell

 

Nå i helga var det litt spenning  om det skulle dukke opp hestmakrell av fangstbare mengder. En del båter var på leting, men det ble ikke funnet fisk av slik mengde at det ga fangst.

 

 

 

Bergen 28. september 2015

 

Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt